Ofisina di STINAPA i Parke Washington será djabièrnè