Parse ku no tin kontròl riba produkto di konsumido!