Komunidat Ekuatoriano ta kontribuí ku su segundo kas