nundashon despues di yobida den sentro di Playa Boneiru tin problema serio ku drenahe